Homeحزب    عضو یت    حقوق بشر    دانشگاه های ایران    جوانان و کودکان     زنان    گارگری،آموزگاران ،اساتیددانشگاه ها،روزنامه نگاران ،اتحادیه ها     مسائل جهانی    گزارش از جنایات 3 دهه رژیم .فساد حکومتی     فرهنگ وهنر    اقتصاد و فن آوری    تاریخ/آثار باستانی     تریبون آزاد/ رویداد news    ورزشی    بهداشت و بهزیستی    پیرامون زیست ایران و جهان   
برگشت 1 von 70
Hezb Socialdemokrat Iran                  استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی

Hezb Socialdemokrat Iran
استقلال ، آزادی ، عدالت اجتماعی
برای جدائی دین از سیاست و دولت و جلوگیری از تعرض دین به کرامت انسانی نخستین گام براندازی تمامیت رژیم حاکم ونهادینه کردن لائیسته ، تنها راهکار نهائی جامعه ایران است.


وطن امروز اسير دو سه تن بيوطن است انهدام وطن از نکبت اين چند تن است
اين يک لاشخور و آن دگری جغد سياه اين يکی مرده خور و آن دگری گورکن است
آن شده پيشنماز چمن دانشگاه واقعاً، قصه او قصه خر در چمن است
عطشِ قاضی اسلام بنازم که چنين تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است
حاکم شرع به حيوان عجيبی مانَد: که دُمش گاو و تنش خوک و سرش کرگدن است
هيأت حاکم ما هيئتِ خيرات خور است هيأت دولت ما، دسته زنجيرزن است
روزگاری که وطن دست کفن دزدان است عجبی نيست اگر مرده ما بی کفن است !
از: ملک الشعرا بهاراگر، چنان که برخی فکر می‌کنند، آزادی و برابری را بیشتر در دموکراسی می‌توان یافت، شرطِ رسیدن به آن، چنان که باید، آن است که همگان تا نهایت یکسان در حکومت شرکت داشته باشند.
ارسطو

اول ماه مه، بر کارگران جهان خجسته بادیک سال کارگری را پشت سر گذاشتیم، سالی که بارزترین شاهد نبرد طبقاتی کار و سرمایه بود. با گذشت چند قرن از حیات سراسر تبعیض سرمایه‌داری جهان معاصر سایه جنگ، نابرابری، فقر، گرسنگی، گرم شدن سیاره زمین و مهاجرت میلیونی انسانها و... بر فراز سر مردم در گشت و گذار است.
در ایران وضعیت کارگران در نتیجه‌ی بختک جمهوری اسلامی به‌شدت آسیب دیده است. سرکوب سیستماتیک کارگران پیشرو و سازمان‌های مدافع جنبش کارگری از بدو انقلاب به یکی از سیاستهای ثابت رژیم اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که کارگران ایران از تشکل مستقل و سراسری خود محروم اند و فعالان کارگری یا در زندانند و یا با قید وثیقه آزاد و منتظر بازداشت دوباره اند. سرمایه داری استثمارگر ایران از هیچ برنامه و ترفند و حیله ای برای کشیدن شیرۀ جان کارگران فروگزار نکرد: مزدهای کارگران را ماه ها و سالها به تعویق انداخت یا پرداخت نکرد، بسیاری از حقوق و مزایای کارگری از جمله سهم حق بیمۀ کارگران را حذف نمود و یا نپرداخت. واحدهای کار را به عناوین واهی تعطیل و هزاران کارگر را بی کار نمود، کارگران اعتصابی و نمایندگان مبارز آنها را اخراج نمود، هر حرکت اعتراضی را با حمایت دولت و نیروهای نظامی و قضائیش ( که خود بزرگترین سرمایه دار است و نماینده و مدافع منافع سرمایه داران است) سرکوب نمود، کارگران را به زندان انداخت، شکنجه کرد، کشت و یا به خودکشی واداشت و یا ترور کرد . وضعیت کارگران افغانستانی مقیم ایران بعلت تبعیضات و تحقیرات و محرومیت های مضاعف بمراتب وخیمتر است.
در مقابل این همه زور و ظلم و ستم و بی عدالتی و بی حقوقی، کارگران و سایر اقشار زحمتکشان جامعه ساکت ننشستند، در سراسر کشور و در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک در تمام سال و هر روزه، شاهد، اعتراضات، اعتصابات و انواع ابتکارات در تداوم مبارزاتشان بودیم. اعتصابات طولانی گروه ملی فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک، کارگران شرکت واحد، پتروشیمی ها، کارگران تمام شهرداری ها، مخابرات و ... مبارزات زنان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران ودانشجویان و بویژه زندانیان سیاسی مبارز و تسلیم ناپذیر و همچنین کشاورزان ،مال باخته گان ،کولبران، زلزله زدگان و ... که اوج خود را در خیزش سراسری محرومان و ستمدیدگان جامعه در پیوند دادن جنبش نان و کار و آزادی در 8 دیماه 96 نشان داد، نشانه های درخشانی از این مبارزات پیگیر و حق طلبانه در همسویی، همزمانی و همبستگی با یکدیگر بود. سازماندهی کارا، برنامه ریزی های حساب شده و هوشمند، شعارهای محقانه و کوبنده، اتکاء به نیروی خود در شعارهایی نظیر: "اگر نمیتوانند کارخانه را اداره کنند ما کارگران خودمان میتوانیم مدیریت را بدست بگیریم" (کارگران نیشکر هفت تپه) شرکت خانواده ها در راهپیمائی ها و بعضاً حمایت سایر اقشار مردمی از این مبارزات، ویژگی های این دوره را نشان می دهد. نقش برجستۀ زنان آگاه و مبارز در این مبارزات بسیار چشمگیر است. بویژه حضور آنان در ر وز 8 مارس با شعار "اشتغال و دستمزد برابر حق همه زنان" و در اعتراض به نابرابری و تبعیض جنسیتی در عرصه اشتغا ل و معیشت در مقابل وزارت کار نشان از رشد آگاهی این جنبش است که می کوشد با تکیه بر اساسی ترین مطالبات زنان، در جهت پیوند با جنبش کارگری و کمک به متشکل ساختن زنان کارگر به پیش رود. اتحاد کا رگران، عزم راسخ در مقاومت و پایداری تا به آخر، نهراسیدن از هرگونه تهدید و خطر و زندان و حتّا مرگ، با اعلام این که : "حمله و دستگیری دیگر اثر ندارد. تا حق مان را نگیریم اعتصاب ادامه دارد" عوامل مؤثری در کسب برخی موفقیت های نسبی و موقتی کارگران و نشانگر پیشروی و تعرضی شدن اعتراضات کارگری در سال گذشته بود، هرچند هنوز بسیاری از مطالبات به حق کارگران بی پاسخ مانده و به علت عدم توازن قوا به کسب آنها نائل نشدند.
اما نبرد طبقاتی را تا محو کامل طبقات، پایانی نیست، یک سال به پایان رسید، اما سالی نویدبخش و پرتلاطم در پیش روست و همان مطالبات باقی مانده، بستر تداوم مبارزاتی تعیین کننده است. سال پیش رو بشارت دهندۀ تداوم، گسترش و تعمیق این مبارزات از طریق وحدت عمیق تر، سازماندهی و متشکل شدن گسترده تر تا حد سراسری شدن و یکی شدن این جویبارهای پراکنده و برآمدن سیلی خروشان در برهم زدن توازن قوا به سود کارگران است. کارگران آگاه و مبارز فولاد اهواز به درستی گفتند و بشارت دادند که: " امروز تنها راه مقابله با مظالمی که بر ما میرود فقط و فقط اتحاد بین کارگران همه صنایع در همه جای کشور است. قدرت و توان ما برای ایستادگی در برابر زورگویان و سرمایه داران زرپرست با یکپارچگی و بهم پیوستگی مان بیشتر و بیشتر خواهد شد. به امید روزی که همه ما کارگران این سرزمین همصدا و همنوا پای مطالبات خود و ایفای نقش در تعیین سرنوشت خود محکم و استوار بایستیم.".
با این رهنمود نوید بخش و در این روز خجستۀ اول ماه مه، روز اتحاد و مبارزۀ طبقۀ کارگر جهانی، به پیشواز سال نو کارگری می رویم، و با امید به آینده ای روشن پرچم پیروزی های بزرگتر طبقۀ کارگر را به اهتزاز در می آوریم.

خجسته باد روز اول ماه مه
پیروز باد مبارزات گستردۀ طبقۀ کارگر ایران و جهان
برقرارباد تشکل سراسری و مستقل کارگران در ایران
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
"شبکۀ کنش مشترک"
11 اردیبهشت 1397 - اول ماه مه 2018
امضاها به ترتیب الفبا:
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
انجمن سوسیالیستها – سوئد
انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ - سوئد
جمعیت کردهای مقیم فرانسه
حمایت از جنبش مردم ایران - ماینس - آلمان
شبکه فعالین کارگری در دفاع از مطالبات کارگران ایران ( کلگری) - کانادا
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی ( فریاد خاوران) - سوئد
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس - فرانسه
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران - لندن - انگلستان
كانون پناهندگان سياسي ايراني - برلين ـ آلمان
کانون سیاسی پناهندگان در شهر مونستر - آلمان
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست - هانوفر - آلمان
کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - سوئد
کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ فرانکفورت - آلمان
کانون همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ هانوفر - آلمان
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین - آلمان
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - سوئیس
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - شیکاگو - آمریکا
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران - فرانکفورت - آلمان
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران - خارج کشور
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

www.koneshmoshtark.com

kanoon-koneshe-moshtarak@googlegroups.comروسیه، شریک دزد و دوست قافله


روسیه، شریک دزد و دوست قافله
rafat آوریل 22, 2018

احمد رأفت – کیهان لندن
آیا اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران خود را آماده اولین درگیری نظامی مستقیم می‌کنند؟ آیا بحران‌های خاورمیانه که ٰرژیم ایران در همه آنها حضور فعال دارد، به جنگی منطقه‌ای تبدیل خواهند شد؟ آیا نظام جمهوری اسلامی که در درون مرز از سوی اقشار مختلف مردم به چالشی جدی کشیده شده است، برای بقای خود احتیاج به بحرانی خارجی دارد؟ این پرسش‌ها در این روزها در داخل ایران و در صحنه بین‌المللی به صورت جدی مطرح هستند.
آمریکا و بریتانیا و فرانسه با فرستادن بیش از ۱۰۰ موشک به سمت برخی از پایگاه‌های نظامی در سوریه، فصل جدیدی را در جنگ هفت ساله در این کشور عربی گشودند. مقامات نظامی این سه کشور، از موفقیت این حملات موشکی می‌گویند، در حالیکه دمشق و تهران صحبت از اقدامی نمایشی می‌کنند که از نظر نظامی حائز اهمیت نبوده است. بحث در مورد کارنامه نظامی این حملات موشکی را به کارشناسان واگذار می‌کنیم. این حملات موشکی ولی جنبه‌های سیاسی نیز دارند.
سکوت روسیه
در روزهای قبل از حمله موشکی سه کشور غربی، آلکساندر ژاپسکین سفیر روسیه در بیروت هشدار داده بود «در صورت حمله‌ای موشکی به سوریه، ما نه تنها خود موشک‌ها، بلکه مبدأ شلیک آنها را نیز هدف قرار خواهیم داد.» اما نه تنها حمله‌ای به مبدأ شلیک این موشک‌ها از سوی سوریه و یا هر کشور دیگری صورت نگرفت، بلکه سیستم دفاع موشکی سوریه که توسط روس‌ها اداره می‌شود هم خاموش ماند. در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود: این سیستم دفاعی نا کارآمد است، یا اینکه روس‌ها عمدا آن را به کار نگرفتند؟
مسکو در اطلاعیه‌ای سکوت سیستم دفاعی خود را با بیان اینکه «موشک‌های شلیک شده به سمت سوریه وارد محدوده فعالیت روسیه در این کشور نشدند» توجیه کرد. سکوتی که پیام روشنی برای غرب و همزمان برای متحدین روسیه در سوریه، و به ویژه جمهوری اسلامی ایران داشت. پیامی که دولت حسن روحانی و فرماندهان سپاه دریافت کردند، اگرچه پاسخ آن را به منابع غیررسمی واگذار کردند. سعدالله زارعی استاد دانشگاه علامه تهران، در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، هدف حملات موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه را «نه سوریه بلکه جمهوری اسلامی ایران» می‌داند و می‌افزاید «عدم واکنش متناسب روسیه در برابر تهاجم موشکی به سوریه نشان می‌دهد که روس‌ها خود را مخاطب مستقیم این حملات نمی‌دانستند، اگرچه بر خلاف دیگر بازیگران از امکانات لازم برای دفع این حملات برخوردار بودند.»
در جبهه موسوم به اصلاح‌طلب نیز فیض‌الله عرب‌سرخی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی، در توییتر بی‌اعتمادی خود به روسیه را پنهان نمی‌کند. عرب‌سرخی می‌نویسد: «سقف برخورد روسیه در دفاع از متحدین خود همین است. تنها متحد روسیه در منطقه استراتژیک مدیترانه مورد حمله موشکی آمریکا و متحدینش قرار گرفته و روسیه اعلام می‌کند که سیستم نظامی ما هیچگونه واکنشی نداشته است. البته اگر هم داشته ظرفیت و توانایی آن همین اندازه است. تکیه بر این طناب پوسیده خطا است». قرارگاه سایبری عمار، که زیر نظر مهدی طائب اداره می‌شود، در کانال تلگرامی‌اش، بدون بازی با کلمات صحبت از «ساخت و پاخت‌های روسیه و آمریکا» می‌کند.
هشدار اسرائیل
اگر در سوریه و در مقابل حملات موشکی آمریکا و بریتانیا و فرانسه، روسیه سکوت اختیار کرد و واکنشی نشان نداد، در صورت درگیری نظامی احتمالی بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، اگر خود را در حاشیه قرار ندهد، بدون شک در کنار سپاه قرار نخواهد گرفت. اسرائیل چنانکه وزیر دفاعش آویگدور لیبرمن چندین بار در هفته‌های گذشته اعلام کرده است نسبت به هرگونه اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران و متحدینش از خاک سوریه واکنش سختی نشان خواهد داد. حملات هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه «تیفور» در حومه حمص، و پایگاه دیگری در «جبل عزان»، هشداری بود به جمهوری اسلامی ایران که خیال هرگونه حمله نظامی به اسرائیل را از سر بیرون کند.
بنا بر آنچه در رسانه‌های اسرائیلی آمده است، سپاه در حال حاضر پنج پایگاه نظامی در سوریه را تحت کنترل خود دارد که در آنها پهپاد‌های ساخت ایران مونتاژ می‌شوند یا تبدیل به زرادخانه موشکی شده و یا محل نصب سکوهای پرتاب موشک هستند. دیگر پایگاه‌های سپاه در حومه شهرهای دمشق و حلب، و در دیرالزور قرار دارند. رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند فرماندهی این پایگاه‌ها با یکی از نزدیکان قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس، به نام امیر‌علی حاجی‌زاده است.
یک مقام ارشد ارتش اسرائیل، در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای می‌گوید اطلاعاتی به دست آمده که بر مبنای آنها گویا نیروهای سپاه در تدارک حملات موشکی از خاک سوریه به پایگاه‌های نظامی اسرائیل هستند. منابع اسرائیلی اهمیت زیادی به سخنان حسن روحانی می‌دهند که در سخنرانی‌اش به مناسبت روز ارتش گفت «به دنیا اعلام می‌کنیم هر سلاحی که نیاز داشته باشیم، عمدتا تولید کرده و اگر نیاز باشد تهیه می‌کنیم». در مراسم روز ارتش، حسن روحانی از یک سامانه جدید به نام «کمین ۲» نیز رونمایی کرد. این سامانه موشکی برای مقابله با پهپاد‌ها و هواپیماهایی ساخته شده است که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند.
اگر برخی از کارشناسان رودررویی نظامی بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه را بسیار متحمل می‌دانند، برخی دیگر معتقدند که این دو کشور اگرچه در جنگ لفظی از هر مرزی رد شده‌اند، ولی همیشه تلاش داشته‌اند که خط قرمز مقابله مستقیم را رعایت کنند. یک کارشناس نظامی اسرائیلی معتقد است سیاستی که دولت بنیامین نتانیاهو در پیش گرفته است، «قرار دادن قدرت‌های جهانی در مقابل جمهوری اسلامی ایران است». این کارشناس که تنها با شرط نام نبردن از او با کیهان لندن گفتگو کرده است، می‌افزاید «دولت اسرائیل تلاش دارد سپاه پاسداران را مجبور به گذر از خطوط قرمزی کند که تا کنون رعایت کرده‌اند، تا بلکه کشورهای دیگری وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران بشوند». اشاره این کارشناس به دو کشور آمریکا و پادشاهی سعودی است: «اگر جمهوری اسلامی ایران حتی به اشتباه با آمریکا بطور مستقیم مثلا در آب‌های خلیج فارس درگیر شود و یا غیرنیابتی حمله‌ای به پادشاهی سعودی صورت گیرد، آن زمان تمام کشورهای غربی مجبور به مداخله خواهد شد.»
سپاه بر سر دوراهی
سپاه نیز به نوبه خود در مقابل یک دوراهی قرار دارد. با توجه به گسترش بی‌سابقه اعتراض‌ها در ایران و شعارهای ساختارشکنی که بخش‌های مختلف جامعه در خیابان‌ها فریاد می‌کشند و کلیت نظام را و نه دیگر بخشی از آن را به زیر سوال می‌برند، سپاه که خود را مدافع نظام و ارزش‌های آن معرفی می‌کند، باید بین حضور گسترده در برون مرزها و در بحران‌های منطقه و یا ایفای نقش اصلی در تضمین بقای جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار سرکوب، یکی را انتخاب کند. انتخابی که ساده نیست. اقتدار سپاه از حضورش در بحران‌های منطقه و به ادعای سردارانش حفظ امنیت کشور در برون مرز برای اینکه در درون مجبور به جنگ نشوند، منشأ گرفته است. سپاهی که در خیابان‌های ایران به عنوان عامل سرکوب عمل کند، نه تنها اقتدار، بلکه حمایت اندکی را که در به اصطلاح دفاع از امنیت کشور در مقابل «دشمن خارجی» به دست آورده را از دست می‌دهد.
تلاش سپاه برای ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی در کشور‌های منطقه نیز با توجه به مشکلات مالی کنونی، نه تنها قابل گسترش نیست، بلکه هر کدام از گروه‌های موجود نیز در صورتی که حمایت مالی کاهش یافته یا قطع شود، به دنبال حامی دیگری خواهند رفت و سپاه و جمهوری اسلامی را به حال خود رها خواهند کرد. بحران نظام تنها به داخل مرزها خلاصه نمی‌شود. در خارج از مرزها نیز ریزش هواداران و مزدبگیران جمهوری اسلامی آغاز شده است. یک نمونه بارز عراق است. در ماه‌های گذشته چندین گروه از شبه‌نظامیان عراقی و احزاب سیاسی این کشور که تا کنون در جبهه تحت حمایت جمهوری اسلامی و نیروهای قدس قرار داشتند، حساب خود را جدا کرده‌اند و نگاه‌شان، با وجود شیعه بودن، به سوی پادشاهی سعودی سنی منعطف شده است.


مسدود شدن تارنمای حزب سوسیال دمکرات ایرانرژیم فاسد و تروریستی اسلامی ، برای تخریب و مسدود کردن تارنماهای نیروهای اپوزیسیون ایران ،سرمایه گذاری کلانی را از درآمدهای نفتی در اختیار دارد و در آمدهای نفتی را به تاراج میبرد و بخشی از آن را برای جلوگیری از فعالیت نیروهای برانداز با بکار گیری متخصصین سیبری فعال نگاه میدارد .رژیم تروریستی در چندین ماه گذشته به تارنمای حزب سوسیال دمکرات ایران حمله و در نهایت توانسته است تارنمای حزب ما را تخریب کند. اقدامات سیبری رژیم تروریستی اسلامی را محکوم داشته و عملیات تخریبگر رژیم هرگز نمیتواند حزب سوسیال دمکرات ایران را از اهداف برندازش بازدارد .مرگ بر رژیم خونخوار و تروریستی اسلامی در کلیت و تمامیت آن .

 آمریکا ۱۴ نفر از دزدان حکومتی رژیم تروریستی و جنایتکار اسلامی را از جمله صادق لاریجانی را تحریم کرد

آمریکا ۱۴ نفر از دزدان حکومتی رژیم تروریستی و جنایتکار اسلامی را از جمله صادق لاریجانی را تحریم کرد


آمریکا ۱۴ مقام ایرانی از جمله صادق لاریجانی را تحریم کرد
آخرین به روز رسانی: ۲۲ دی ۱۳۹۶
وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا
وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه ۲۲ دی و در تازه ترین تحریمها علیه حکومت ایران، ۱۴ شخصیت حقیقی و حقوقی رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. از جمله مقام های ایرانی که در این تحریم ها قرار گرفته اند، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است.

پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا وعده داده بود که تحریم های غیر هسته ای و بخصوص برای حقوق بشر آمریکا علیه ایران، اجرا خواهد شد.

تحریم جدید این ۱۴ فرد حقیقی و حقوقی توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از گروه های تروریستی صورت گرفته است.

در بیانیه خزانه داری آمریکا تاکید شد، صادق لاریجانی از نزدیک ترین متحدان آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است که آمر، هدایتگر و رهبری تجاوز به حقوق اشخاص، شهروندان یا افراد مقیم در ایران را برعهده دارد.

در فروردین ۱۳۹۱، صادق لاریجانی توسط اتحادیه اروپا برای نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی در اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ داشت، تحریم شده بود و از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.

در تحریم خزانه داری آمریکا چند شرکت چینی و ایرانی که فعالیت نظامی دارند نیز تحت تحریم قرار گرفته اند.

لیست کامل تحریم‌های خزانه داری آمریکا در ۲۲ دی به این شرح است:‌

صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه
زندان رجایی‌شهر
غلامرضا ضیایی، رییس زندان رجایی‌شهر
سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه
شورای عالی فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی
شرکت مخابراتی موج سبز واقع در مالزی
مرتضی رضوی، تبعه ایران
شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)
صنایع هواپیمایی ایران (صها)
شی یوهاوا (تبعه چین)
شبکه خرید مستقر در ایران و چین، شامل:
پردازان سیستم نماد آرمان (پسنا الکترونیک)
شرکت بوچانگ سرامیک (مستقر در چین)
ژو یوگون (تبعه چین و نماینده شرکت بوچانگ سرامیک)
تلاش دولت ترامپ برای تحریم های غیر هسته ای

استیو منوشن عصر پنجشنبه به وقت محلی در واشنگتن و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در همین زمینه، با بیان این که همچنان به تحریم‌ها توجه می‌کنیم گفت، «به نظرم شما می‌توانید انتظار داشته باشید که تحریم‌های بیشتری در راه باشد.»

این در حالی است که مهلت قانونی پرزیدنت ترامپ برای اعلام تصمیم خود در مورد تعلیق تحریم‌های ایران که به دنبال اجرای برجام لغو شد رو به پایان است، و یک مقام دولتی نیز روز گذشته گفته بود که حتی اگر تعلیق ادامه یابد، تحریم‌های جدیدی اعلام خواهد شد.

ایران و شش قدرت جهانی گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که در ازای اعمال محدودیت های سنگین بر آن برنامه بحث‌برانگیز، تحریم های مرتبط با آن لغو شدند.

پرزیدنت ترامپ که در دوران تبلیغات انتخاباتی برجام را بدترین توافق تاریخ خوانده بود، پس از آغاز به کار دولت خود با این استدلال که ایران با ادامه فعالیت‌های خود در منطقه روح برجام را نقض می‌کند، در نهایت از تایید مجدد پایبندی تهران به آن خودداری کرد.

کنگره آمریکا ۶۰ روز پس از آن فرصت داشت در مورد بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم‌گیری کند. اما با به سر رسیدن این زمان و عدم تصمیم‌گیری کنگره، رئیس جمهوری ایالات متحده خود تا پایان مهلت مقرر قانونی تصمیم خود را در این مورد اعلام کند.

طبق قانون، مجوز لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران باید هر ۱۲۰ روز تمدید شود.

دولت ایالات متحده پیشتر نیز با وجود اجرای توافق اتمی وین، تحریم‌های دیگری را به دلیل ادامه برنامه موشکی بالیستیک و همچنین نقض حقوق بشر، علیه برخی افراد، نهادها یا شرکت‌های مرتبط با این فعالیت‌های بی ثبات کننده تهران اعمال کرده است.

voa

تظاهرات در ایران برای براندازی رژیم جنایتکار اسلامی

تظاهرات در ایران برای براندازی رژیم جنایتکار اسلامی
سرلشگر موسوی آمادگی خود را برای سرکوب معترضان در ایران اعلام کرد

وظیفه ارتش دفاع از مرزها و تمامیت ارضی ایران است و نه سرکوب مردمی که بخاطر فقر و بیکاری نسبت به رژیم تروریستی و خونخوار ،دزد و تبهکار معترض ا ند..


سرلشگر جنایتکاری برای سرکوب معترضین به سود رژیم اعلام کرده است که برای سرکوب مردم نیروی ارتش را به میدان خواهد آورد .ارتشی که علیه مردمش به خیابان ها می آید تا اعتراضات مردمی را سرکوب کند، این ارتش ضد مردمی و انحلال آن و یا تعویض مدیران و فرماندهان ضد مردمی آن ،مثل : سرلشگر موسوی راه کار ی ملی و میهنی است .اظهارات این جنایتکار خائین را که در صدای رادیو فرانسه منتشر شده است را در اینجا بخوانید:

Play گوش کنید مجموعۀ خبری
Expand Playerباز شنیدن
زمینه‌ها و دیدگاه‌ها
آیت‌الله خامنه‌ای، محمود احمدی‌نژاد و "بچه‌ای که سنگ به شیشه می‌زند"
سکوت طولانی مدت و موضع‌گیری با تاخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای در برابر انتقادات محمود احمدی‌نژاد چه معنایی سیاسی داشت؟
خاورمیانه

ایران ارتش تظاهرات انقلاب
سرلشگر موسوی آمادگی خود را برای سرکوب معترضان در ایران اعلام کرد
بقلم ناصر اعتمادی منتشر شده در 04-01-2018 روزآمد شده در 04-01-2018 ساعت 11:53
media
سرلشگر عبدالرحیم موسوی فرماندۀ کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
مهر
سرلشگر عبدالرحیم موسوی، فرماندۀ کل ارتش جمهوری اسلامی، در پیامی به سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است : در صورت لزوم ارتش نیز برای مقابله با تظاهرکنندگان و معترضان در خیابان های کشور به کمک نیروی انتظامی خواهد شتافت. اظهارات فرماندۀ کل ارتش جمهوری اسلامی همزمان است با اعلام همبستگی برخی نظامیان، سربازان و افسران جزء با مردم ناراضی و مطالبات و تظاهرات مسالمت جویانۀ آنها در سراسر کشور.

جمهوری اسلامی ایران تنها کشور در جهان است که دو نیروی نظامی مستقل از یکدیگر (یعنی ارتش و سپاه پاسداران) دارد که در مواجهه با بحران ها معمولاً رویکرد و راهبرد مشابه نداشته اند.

دیروز فرماندۀ سپاه پاسداران، محمد علی جعفری، مدعی شد که سپاه به ناآرامی های کشور خاتمه داده و همچنین آماده است در دفاع از جمهوری اسلامی ایران تا پای جان ایستادگی کند. فرماندۀ سپاه پاسداران مردم معترض به فقر و استبداد مذهبی را "جیره خوار بیگانه" توصیف کرد و همانند سایر مقامات و رهبران جمهوری اسلامی ایران ناراضیان را اغتشاشگر، عوامل داخلی دشمنان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی خواند.

امروز همچنین حکومت اسلامی ایران از نو راهپیمایی های دولتی در شهرها و شهرستان ها و در حمایت از حکومت اسلامی ایران و به ویژه رهبر آن، آیت الله علی خامنه ای، برگزار کرد : کسی که مقام و موقعیت اش از سوی تظاهرکنندگان شدیداً آماج قرار گرفته است.

http://www.rfi.fr/emission/20180104-economie-etats-unis-trump-aide-internationale-palestiniens

تظاهرات ضد رژیمی در ایران

تظاهرات ضد رژیمی در ایران

فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران ـ بروکسل

فراخوان به آکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران ـ بروکسل


جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸

در حمایت از مبارزات مردم در شهرهای مختلف ایران و در اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی، آکسیون اعتراضی روز جمعه ۵ ژانویه ۲۰۱۸ در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار می شود.
از تمامى شما مردم آزادی‌خواه، حق‌طلب و همچنين تمامى فعالین سیاسی و اجتماعی، سازمان‌ها، احزاب، تشكل‌هاى سياسی و اجتماعى، سازمان‌های چپ و راديكال، ایرانی و غیرایرانی دعوت می‌شود كه در همبستگی با مبارزات مردم ایران در این آکسیون شرکت نمایید.
برای حمایت از مردم مبارز و به ستوه آمده به پا خیزید!

مكان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Ixelles
زمان: روز جمعه ۵ ژانویه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – بلژیک
کمیته جوانان - بلژیک
برای هرگونه هماهنگی، همکاری و طرح ابتکار عمل‌های مبارزاتی با برگزار کننده‌گان تماس حاصل نمایید:
۰۴۸۹۷۴۳۵۶۲


belgium@8mars.com
committeebebe@gmail.com

موضعگیری مقامات آمریکائی در رابطه با اعتراض‌های مردمی

موضعگیری مقامات آمریکائی در رابطه با اعتراض‌های مردمی


دسامبر 30, 2017
توئیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا

گزارشهای بسیاری درباره #اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان ایرانی خسته از #فساد رژیم و هدر دادن ثروت ملت برای حمایت از تروریسم در خارج از کشور منتشر شده است.حکومت #ایران باید به حقوق شهروندانش، ازجمله حق ابراز عقیده، احترام بگذارد.دنیا درحال تماشای شماست.بیانیه وزار خارجه آمریکا

بیانیه مطبوعاتی ٢٩ دسامبر ٢۰۱۷

ما گزارش ها درباره اعتراضات متعدد و مسالمت آمیز شهروندان ایرانی را در شهرهای سراسر این کشور دنبال می کنیم. رهبران ایران یک کشور ثروتمند با تاریخ و فرهنگی غنی را به کشوری سرکش و ضعیف تبدیل کرده اند که عمده صادراتش خشونت، خونریزی و هرج و مرج است. همانطور که پرزیدنت ترامپ گفته است، بزرگترین قربانیان رهبران ایران، خود مردم ایران هستند.

ایالات متحده دستگیری تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز توسط حکومت ایران را محکوم می کند. ما از همه کشورها می خواهیم که بطور علنی از مردم ایران و مطالباتشان برای حقوق اساسی و پایان فساد حمایت کنند.

در ۱۵ ژوئن ٢۰۱۷، وزیر خارجه تیلرسون در کنگره گفت که ” از عناصر داخل ایران که منجر به تغییر مسالمت آمیز حکومت شوند” حمایت می کند. آن عناصر قطعا آنطور که ما می دانیم آنجا هستند. وزیر خارجه امروز حمایت عمیق خود را از مردم ایران تکرار می کند.سخنگوی کاخ سفید

گزارش هایی از تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران که از فساد رژیم و به هدر دادن سرمایه های کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به ستوه آمده اند، منتشر شده است. حکومت ایران می بایست به حقوق مردم از جمله حق بیان و ابراز عقایدشان احترام بگذارد. جهان نظاره گر است.


رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنان منطقی میزند .

رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنان منطقی میزند .

مجموعه ای از اخبار و عکس های مربوط به تجمع امروز در مقابل وزارت کار

مجموعه ای از اخبار و عکس های مربوط به تجمع امروز در مقابل وزارت کار
برخورد خشونت آمیز ماموران با تجمع کنندگان مقابل وزارت کار برای آزادی رضا شهابی
و دستگیری ده ها نفر
جمع اعتراضی برای رسیدگی به وضعیت رضا شهابی، فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه ساعتی پیش مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خیابان آزادی برگزار شد.
بنا به اخبار رسیده، تجمع کنندگان مورد هجوم نیروی های انتظامی قرار گرفته و تعدادی از آن ها بازداشت شده اند. از اسامی بازداشت شدگان تاکنون این عده گزارش شده است: ربابه رضایی (همسر رضا شهابی)، احسان محمدی، امیرحسین محمدی فرد، پویا جانی پور، سیاوش امجدی، مهدی توپچی، محمد شباهتی، ریحانه انصاری، رومینا محسنی.
همسررضا شهابی امروز پنجم دی ماه در حالی که میخواست به داخل وزارت کار برود با برخوردخشونت آمیز عوامل امنیتی دستگیر شد و به زندان اوین منتقل شد
رضا شهابی که مدتی است به جرم فعالیت های صنفی کارگری در زندان به سر می برد طی ماه گذشته در زندان سکته کرد و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد.

اسامی 6 نفر دیگر از بازداشتی های تظاهرات در برابر وزرات کار

🔹علاوه بر ربابه رضایی، احسان محمدی، یاشار دارالشفا، امیرحسین محمدی فرد، پویا جانی پور، سیاوش امجدی، مهدی توپچی، محمد شباهتی، ریحانه انصاری، رومینا محسنی« که خبر بازداشت شان پیش از این منتشر شد، اسامی 6 تن دیگر از بازداشت شده گان «حسن سعیدی، روناک رضایی، محمد عادلی، فرهاد شیخی، عباس شهرابی، امیرعباس آذرم‌وند» اعلام شده است. 🔹برای برخورد، فحاشی، ضرب و شتم و بازداشت گسترده حامیان رضا شهابی، نیروهای لباس شخصی و پلیس به شکلی بسیار گسترده تا حدود 2 کیلومتر از محل تجمع مستقر شده بودند. این سطح از لشکرکشی برای یک تجمع کوچک حمایتی نشانه ترس شدید از نارضایتی های مردم است.

الان از آنجا آمدم
وحشیانه بود برخوردشان بچه ها آرام ایستاده بودند.
آنها بیست برابر ما بودند و تا اسکندری نیرو گذاشته بودند
ما نهایت بین شصت. یا هشتاد نفر بودیم و آرام که آنها حمله کردند حمله کنندگان
اکثرا اطلاعاتی و بسیجی بودند. چند تن هم نیروی انتظامی........ با نیرو انتظامها که صحبت میکردیم
خودشان را از ما مردم میدانستند و ناراضی از حقوق خودشان و حتی پدرانشان!
چیزی که مشهود بود ریزش درون نظام بود نه قدرت سرکوب.بیانیه 112- بازداشت و ضرب و شتم شدید ده ها تن از حاضران در تجمع اعتراضی به وضعیت وخیم رضا شهابی مقابل وزارت کار
بنا بر مشاهدات حاضران و اخبار رسیده به کمیته دفاع از رضا شهابی، تجمع اعتراضی به وضعیت خطرناک رضا شهابی که ساعت 10 امروز سه شنبه 5 دیماه 1396 برگزار شد، با ضرب و شتم شدید و بازداشت ده ها تن از حاضران و شرکت کنندگان توسط نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در محل روبرو شد. نیروهای امنیتی و انتظامی که ساعتی پیش از شروع مراسم، حضوری پرتعداد و ملموس مقابل وزارت کار و اطراف آن داشتند، پس از تجمع شرکت کنندگان به آنان حمله ور شده و شروع به کتک کاری شدید و بازداشت زنان و مردانی کردند که تنها برای اعتراض به شرایط وخیم و غیرانسانی رضا شهابی و جهت یاری رساندن به همسر رضا شهابی در انعکاس وضعیت همسر دربندش، مقابل وزارت کار جمع شده بودند.
لازم به ذکر است شدت ضرب و شتم وحشیانه ی نیروهای انتظامی و امنیتی به حدی بود که بازداشت شدگان و دیگر حاضران تجمع را دچار درد شدید در نواحی مختلف بدن کرده و در این میان زن یا مرد بودن برای نیروهای انتظامی تفاوتی نداشت و با تمام قوا همه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفته می شود که حدود 30 مرد و 10 زن بازداشت شده اند که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، و تنی چند از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در میان بازداشت شدگان هستند.
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن محکوم نمودن اقدام وحشیانه ی نیروهای به اصطلاح انتظامی و امنیتی در ضرب و جرح و بازداشت حاضران در تجمع اعتراضی به وضعیت رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و ضرب العجل آنان و همچنین رسیدگی به آسیب های احتمالی بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم مأموران امنیتی و انتظامی است. ضمناً این کمیته به شدت نگران جان رضا شهابی است؛ همین نگرانی بود که انسان های شریف را امروز مقابل وزارت کار کشاند. رضا شهابی باید در اسرع وقت تحت مراقبت ویژه پزشکی قرار بگیرد اما او را همچنان به حال خود رها کرده اند تا از بین برود!
تمامی بازداشت شدگان تجمع اعتراضی امروز مقابل وزارت کار و رضا شهابی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
کمیته دفاع از رضا شهابی
5 دیماه 1396
k.d.shahabi@gmail.com
@shahabidefah
https://t.me/komitedefashahabi


تظاهرات خیابانی علیه رژیم و دزدی ها و کلاه براری های سازمان یافته رژیم تروریستی و خونخوار اسلامی

تظاهرات خیابانی علیه رژیم و دزدی ها و کلاه برداری های سازمان یافته رژیم تروریستی و خونخوار اسلامی

 در حالیکه ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه ای برای رد پایتختی اورشلیم در اسرائیل رای دادند، سفیر آمریکا با است

در حالیکه ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه ای برای رد پایتختی اورشلیم در اسرائیل رای دادند، سفیر آمریکا با است


نیکی هیلی گفت این اولین بار است که او از حق وتوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل استفاده می کند.

در حالیکه ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه ای برای رد پایتختی اورشلیم در اسرائیل رای دادند، سفیر آمریکا با استفاده از حق وتو، این پیش نویس را رد کرد.

شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه ۲۷ آذر پیش نویس یک قطعنامه را به رای گذاشت که هدف آن رد برسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل توسط آمریکا بود.

این قطعنامه پیشنهادی توسط مصر ارائه شد و واکنش به تصمیم پرزیدنت ترامپ برای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قطعنامه پیشنهادی مصر نامی از آمریکا یا پرزیدنت ترامپ، نبرده بود اما درباره عواقب تصمیم او درباره هویت اورشلیم عمیقا ابراز نگرانی کرده بود.

سفیر آمریکا در سازمان ملل در این نشست گفت، من وقت شورا را برای صحبت درباره پایتخت یک کشور نمی گیرم، اما در عین حال از قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت که سال گذشته با رای ممتنع آمریکا تصویب شد، و شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های فلسطینی را غیرقانونی اعلام کرد، انتقاد کرد.

نیکی هیلی همچنین در مورد موضع واشنگتن در برابر گفتگوهای صلح خاور میانه تاکید که ایالات متحده همچنان بیطرف است.

نماینده اسرائیل نیز پیش از انجام رأی گیری در گفتگو با خبرنگاران، از همه طرف ها خواست برای حل و فصل و پیشبرد این مساله به گفتگو بنشینند، چرا که به عقیده او «طرح موضوع در شورای امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تنها اتلاف وقت خواهد بود.»

پرزیدنت ترامپ روز چهارشنبه ۱۵ آذر اعلام کرد که دولت آمریکا اورشلیم را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل برسمیت می شناسد. آقای ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد که بنا به این شناسایی، سفارت کشورش از تل آویو به اورشلیم انتقال خواهد یافت. در حالیکه این تصمیم با استقبال گرم مقامات اسرائیل روبرو شد، فلسطینیان آنرا به باد انتقادات شدید گرفتند.

کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۵ انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم را به تصویب رساند، اما روسای جمهوری قبلی آن را اجرا نکردند و هر شش ماه یکبار تعلیق اجرای مصوبه کنگره را امضا کردند. پرزیدنت ترامپ نیز یک بار این تعلیق شش ماه را امضا کرد و این تعلیق روز دوشنبه به پایان رسید.
در سال ۱۹۴۸ میلادی اسرائیل کنترل بخش غربی و اردن کنترل بخش شرقی اورشلیم را در اختیار گرفتند. اسرائیل که این شهر را پایتخت ابدی خود می‌داند، پس از جنگ سال ۱۹۶۷ کنترل بخش شرقی آن را نیز در دست گرفت.

اورشلیم به دلیل وجود اماکن مذهبی و تاریخی در آن، برای یهودیان، مسیحیان و همچنین برای مسلمانان شهری بسیار مقدس است، و سازمان ملل متحد زمانی پیشنهاد کرده بود که یک شهر بین المللی باقی بماند.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در کنفرانس خبری پنتاگون

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در کنفرانس خبری پنتاگون
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با برگزاری یک کنفرانس خبری در پنتاگون، ایران را به ارسال موشک‌ و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام «جامعه جهانی» در قبال ایران شد.خانم هیلی روز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشینگتن انتقال داده شده است.

وی اظهار داشت که این موشک، همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کرده بودند.

به گفته این مقام آمریکایی این موشک آرم گروه صنعتی شهید باقری را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد.

نیکی هیلی تاکید کرد ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و گفت، اکنون کشورهای دنیا مشاهده می‌کنند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده و ایران به رفتارهای «بی‌ثبات‌‌کننده»‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد.

به گفته نیکی هیلی، هیچ گروه تروریستی در منطقه نیست که ایران از آن حمایت نکند.

نماینده آمریکا، در بخشی دیگر از سخنان خود، خواستار همصدایی کشورهای جهان در مقابل ایران شد. وی گفت آمریکا درصدد است این موضع را در شورای امنیت پیگیری کند.

نیکی هیلی افزود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد.

نماینده آمریکا همچنین گفت این موشک به یک فرودگاه غیرنظامی در ریاض شلیک شده بود و می‌توانست به مرگ صدها تن منجر شود.

پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها «به وضوح ایرانی بوده است» در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با رد این اتهام عنوان کرده که بعید می‌داند بتواند موشک برای خوثی‌های یمن ارسال کند.

واکنش نمایندگی ایران: شواهد «ساختگی» است

از سویی نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنح‌شنبه با رد اظهارات نیکی کلی، گفته‌های وی را «غیرمسئولانه، تحریک‌آمیر و مخرب» دانست. ایران همواره اتهام ارسال موشک به حوثی‌های یمن را رد کرده است.

نمایندگی ایران با «ساختگی» خواندن شواهد ارائه شده از سوی نیکی هیلی گفت: «این اتهامات همچنین به منظور سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی سعودی در یمن است.»

پیشتر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود: «امروز در یمن حاکمیت به دست انصارالله است و درخواست‌هایی که جبهه ایران می‌تواند به آنها پاسخ دهد در حد کمک‌های مستشاری و معنوی است که جبهه معنوی به آنها بیشتر نیاز دارد.»

در پی جنگ داخلی یمن و برتری نسبی شیعیان حوثی در یمن، عربستان‌سعودی در ششم فروردین سال ۹۴ همراه با متحدان عرب خود، حمله هوایی به این کشور را آغاز کرد و بنادر و معابر این کشور را به محاصره درآورد.

با وجود بمباران متناوب ائتلاف سعودی، شورشیان حوثی هنوز کنترل صنعا پایتخت و بیشتر شمال کشور را در دست دارند.

از زمان آغاز حملات سعودی به یمن بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، ۸۷۵۰ نفر که اکثر آنها غیرنظامی بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

روز دوشنبه جیمی مک گلدریک، هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یمن در آستانه قحطی هستند.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در کنفرانس خبری پنتاگون
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با برگزاری یک کنفرانس خبری در پنتاگون، ایران را به ارسال موشک‌ و تسلیحات برای حوثی‌های یمن متهم کرد و خواستار اقدام «جامعه جهانی» در قبال ایران شد.

خانم هیلی روز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او از عربستان به واشینگتن انتقال داده شده است.

وی اظهار داشت که این موشک، همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کرده بودند.

به گفته این مقام آمریکایی این موشک آرم گروه صنعتی شهید باقری را روی خود داشته و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد.

نیکی هیلی تاکید کرد ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده و گفت، اکنون کشورهای دنیا مشاهده می‌کنند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده و ایران به رفتارهای «بی‌ثبات‌‌کننده»‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد.

به گفته نیکی هیلی، هیچ گروه تروریستی در منطقه نیست که ایران از آن حمایت نکند.

نماینده آمریکا، در بخشی دیگر از سخنان خود، خواستار همصدایی کشورهای جهان در مقابل ایران شد. وی گفت آمریکا درصدد است این موضع را در شورای امنیت پیگیری کند.

نیکی هیلی افزود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همین سبب بود که از امضای برجام خودداری کرد و آن را به کنگره ارجاع داد.

نماینده آمریکا همچنین گفت این موشک به یک فرودگاه غیرنظامی در ریاض شلیک شده بود و می‌توانست به مرگ صدها تن منجر شود.

پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته بود که موشک حوثی‌ها «به وضوح ایرانی بوده است» در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با رد این اتهام عنوان کرده که بعید می‌داند بتواند موشک برای خوثی‌های یمن ارسال کند.

واکنش نمایندگی ایران: شواهد «ساختگی» است

از سویی نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنح‌شنبه با رد اظهارات نیکی کلی، گفته‌های وی را «غیرمسئولانه، تحریک‌آمیر و مخرب» دانست. ایران همواره اتهام ارسال موشک به حوثی‌های یمن را رد کرده است.

نمایندگی ایران با «ساختگی» خواندن شواهد ارائه شده از سوی نیکی هیلی گفت: «این اتهامات همچنین به منظور سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی سعودی در یمن است.»

پیشتر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود: «امروز در یمن حاکمیت به دست انصارالله است و درخواست‌هایی که جبهه ایران می‌تواند به آنها پاسخ دهد در حد کمک‌های مستشاری و معنوی است که جبهه معنوی به آنها بیشتر نیاز دارد.»

در پی جنگ داخلی یمن و برتری نسبی شیعیان حوثی در یمن، عربستان‌سعودی در ششم فروردین سال ۹۴ همراه با متحدان عرب خود، حمله هوایی به این کشور را آغاز کرد و بنادر و معابر این کشور را به محاصره درآورد.

با وجود بمباران متناوب ائتلاف سعودی، شورشیان حوثی هنوز کنترل صنعا پایتخت و بیشتر شمال کشور را در دست دارند.

از زمان آغاز حملات سعودی به یمن بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی، ۸۷۵۰ نفر که اکثر آنها غیرنظامی بودند، جان خود را از دست داده‌اند.

روز دوشنبه جیمی مک گلدریک، هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یمن در آستانه قحطی هستند.
az: radiofrada

عادت به «سکوت»، «خیانت به اصول»

طرح ترامپ در مورد مناطق اشغالی فلسطین و اعتراضات مردم منطقه خاورمیانه و کشورهای جهان بر این اقدام
بعد از طرح انتقال سفارت آمریکا از تلاویو به اورشلیم توسط ترامپ و همزمان اعلام مالکیت این منطقه بسود اسرائیل بسیاری از کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا با پیشنهاد ترامپ مخالفت کرده و سفر نتنیاهو هم به بروکسل و مذاکره با موگیرینی نماینده اتحادیه اروپا در جهت تغییر سفارت خانه های کشورهای اروپائی با مخالفت نماینده اتحادیه اروپا مواجه گردید است .مردم فلسطین برای اعتراض به سیاست ترامپ به خیابان ها آمده و اعتراض خود را بگوش جهانیان رساندنند.و حال مبارزات خیابانی مردم فلسطین ،با سوزاندن پرچم آمریکا و اسرائیل در خیابانهای پایتخت های جهان به اعتراضات خود ادامه میدهند..در این مورد علی ناظر در تارنمای دیدگاه متنی را منتشر کرده است که ما آن را در اینجا منتشر میکنیم .


"عادت به «سکوت»، «خیانت به اصول»"

فرتور از دیدگاه


علی ناظر

نمی دانم روز ۷ ژانویه ۲۰۱۵ را به خاطر دارید یا نه ؟
آن روز، دو برادر به دفتر هفته نامه شارلی ابدو در پاریس حمله برده و 12 نفر را به قتل رساندند و 11 نفر دیگر را مجروح کردند. دلیل این دو برادر ساده بود، آن هفته نامه به پیامبر مسلمانان توهین کرده بود.
پس از این جنایت، چندین میلیون، از جمله تعداد زیادی شخصیتهای علمی و هنری و ادبی مراتب انزجار خود از این جنایت را ابراز داشتند. به نظر من، تظاهرات و اعلام موضع آنها بسیار درست و به موقع بود. پس از آنروز، خیلی از قلم به دستان، با توسل به شعاری کلیشه ای، سینه ستبر کردند که «من یک شارلی هستم»، و یا شعاری از این جنس.
از آنروز سه سال می گذرد.
امروز اما، در سرزمین اشغال شده فلسطین، ده ها پلیس اسرائیلی، فوزی الجنیدی، یک پسر بچه فلسطینی را چشم و دست بسته به سوی بازداشتگاه منتقل می کنند. عکس ضمیمه این یادداشت خود بیانگر قصه پر غصه فلسطین باشد.
آنچه مرا دلتنگ می کند،موقعیت حزن آلود فلسطین نیست، قصه فلسطین بیش از یک و نیم قرن است که ادامه دارد. در تعجبم که چرا میلیون ها نفر به خیابان نمی ریزند و ده ها شخصیت سیاسی و هنری و ادبی و علمی بیانیه صادر نمی کنند، و کسی شعار کلیشه ای نمی دهد که «من فوزی الجنیندی» هستم؟
به راستی بر سر ما انسان ها چه آمده است؟ چرا سکوت؟ چرا به «خیانت» به اصول عادت شده است؟
علی ناظر
21 آذر 1396
12 دسامبر 2017
منبع: سايت ديدگاه

یک و نیم میلیون جوان ایرانی در صف مهاجرتدسامبر 7, 2017


حسین عبده تبریزی گفت: اطلاعاتی که دارم نشان می دهد ۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند و این عدد ترسناک است. خروج نیروهای کارشناسی و نیروهای ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می زند و یکی از دلایل تهی دست شدن ایرانیان مهاجرت نیروهای نخبه است.

این صاحب نظر اقتصادی و مالی که اکنون مشاور وزیر راه وشهرسازی است روز دوشنبه ۱۳آذرماه ۱۳۹۶ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اعداد قابل توجهی ارایه کرد.

به گزارش تارنمای ساعت 24 عبده تبریزی به عنوان نخستین سخنران میز گرد “صلح، اقتصاد و چالش فقر” که گروه علمی – تخصصی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار کرد دربخشی از سخنانش گفت: اطلاعاتی که دارم نشان می دهد ۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند که این عدد ترسناکی است. خروج نیروهای کارشناسی و نیروهای ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می زند و یکی از دلایل تهیدست شدن ایرانیان مهاجرت نیروهای نخبه است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر پولی درایران نیست که امیدوار باشیم به رشد مثبت سرمایه گذاری منجر می شود ادامه داد، علاوه براین آمارهایی هست که نشان می دهد از ۸۵ میلیارددلاردرآمد ارزی ایران ۴۵ میلیارد برای واردات اختصاص یافته است و اگر ارزش قاچاق را نیز ۲۰ میلیارد دلار فرض کنیم به نظر می رسد ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم . در چنین شرایطی معلوم است که اقتصاد ایران با رشدهای پایین مواجه می شود و ایرانیان فقیر تر می شوند.

به گفته این استاداقتصاد یکی یگر از دلایل گسترده ترشدن فقر در برخی از کشورها رشد افراطی گری است که امیدواریم این پدیده در ایران گسترش پیدا نکند. عبده تبریزی ادامه داد یکی از دلایل کندشدن جریان گردش سرمایه وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی است که ارزش آنها به قیت بازار ۱۷۰ میلیارددلار است. کدام سیاستها بود که راه رابرای سرمایه گذاری دراین بخش درشرایط کاهش قدرت خرید جامعه هموار می کرد.

فسادی که در داستان میان سازندگان و نهادهای مدیریت شهری رخ می داد و سازندگان را مجبور می کرد تراکم خریداری کنند را باید پیگیری کرد. برپایه کدام سیاست بود که خانه سازان خانه های ۱۵ سال ساخت را تخریب کردند تا به جای خانه سه طبقه خانه ۶ طبقه بسازند. چگونه است که سازمان مالیاتی نتوانست ازکسانی که سود های بزرگ از بخش مسکن بردند مالیات بگیرد. درشرایطی که ایران به هردلار ی که دربخش مسکن به خواب رفته است نیازدارد و نمی تواند ازآنها استفاده کند این طبیعی است که فقر در ایران گسترش یابد.

وی در پاسخ به بحثی که یکی از جامعه شناسان کرد و گفت کاهش ارزش پول ملی در ایران موجب گسترش شمار فقیران شده است گفت : با توجه به اینکه خروج سرمایه درایران روند فزاینده دارد اگر دلار را ارزان نگه داریم به سود ثروتمندان و به زیان تهیدستان عمل کرده ایم.

عبده در پاسخ به داوری حسین راغفر و فرشاد مومنی دوسخنران دیگر این میز گرد که می گفتند سیاستهای اقتصادی دولتها عامل گسترش فقر در ایران بوده است تاکید کرد نباید درباره سیاستهای اقتصادی دولتها اغراق کرد و گونه ای حرف زد که سیاستهای اجتماعی ،سیاست خارجی و سیاست درایران در گسترش نابرابری به محاق بروند. دولت درایران نهادی نیست که مبسوط الید باشد و همه اختیارات را داشته باشد. در همین زلزله اخیرکرمانشاه و سرپل ذهاب دیدیم که دولت دراجرای یک کار ساده که برایش برنامه داشت نیز نتوانست اختیارات کافی داشته باشد. دوات از زلزله های قدیمی درس گرفته بود و می توانست خوب عمل کند اما ناچارشد سیاست دادن کانکس که به دولت تحمیل شده بود را بپذیرد.

وی گفت الان ایران با شرایط دشواری مواجه است که به کمتر شدن ضریب امنیت ملی منجر می شود. به طور مثال الان نظام بانکی ایران واقعا یک نقطه ضعف بنیادین است و می تواند امنیت ملی را با آسیب جدی مواجه کند.

اوگفت :تاکنون سابقه نداشته است که دریک روز ۳۵۰ هزار سکه دادو ستد شود و این نشان می دهد وقتی نرخ سود بانکها با دستور کاهش یابند نقدینگی به بازارهای دیگر کوچ می کند. عبده تبریزی یادآورشد به دلیل غلبه خبرهای ناخوش اقتصادی بر خبرهای خوش بیش از ۹۰ روزاست برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر چیزی ننوشته ام. خبرهایی که داریم اخبار خوشحال کننده نیستند و می توانند بر ابعا د ناامیدی بیفزایند و من ترجیح می دهم ناامیدی را در جامعه ترویج نکنم. من تاکید می کنم ادامه سیاستهای فعلی حاکم برسرنوشت کشور به توسعه فقر در ایران دامن خواهد زد. الان روزگار ۵ دهک تهیدست جامعه بسیار غم انگیراست و باید برای جلوگیری از اینکه دهک های فقیربیشتر شوند فکر اساسی شود.

منبع عصر ایران

با این وسیله حزب سوسیال دمکرات ایران ، زلزله اخیر در استان کرمانشاه و ضایعه بزرگی که هممیهنان ما را در این منطقه عزادار و همزمان بیخانمان کرده است را تسلیت میگویم و خودمان را در این فاجعه که بسیاری اعضاء خانواده خود را در زیر آور زلزله از دست داده اند را شریک این مصیبت میدانیم

در تعقیب روند کمک رسانی تمامی نهادها و دستگاه های اجرائی کشور مان در مسیر کمک رسانی را در هفته های اخیر تعقیب و بی لیاقتی حکوت دزدآن و تبهکاران رژیم خونخوار اسلامی را در ایران شاهد بودیم .
هیچ کدام از دستگاه های طویل و عریض حکومتی برای کمک رسانی به مردم ایران در کرمانشاه و حومه کمک رسانی نکردند ،مگر اینکه سد راه کمک رسانی مردم ایران شدنند. پاسدار و بسیج انگل های حکومتی خود مزاحم کمک رسانی مردم ایران و سد راه کمک های مردم شده بودنند و اجناس هدیه ای مردم را که از همه نقاط کشور به کرمانشاه به وسیله مردم حمل میگردید، پاسدار و بسیجی های تبهکار آنها را با زور از مردم میگرفتند و به نام خود به زلزله زدگان میرساندند و یا بسود خود به چپاول میبردنند.ویدیوهای بسیاری از مردم ایران به دست ما رسیده است که نشانگر ضرب و شتم و زورگوئی پلیس های فاسد و دزد به زلزله زدگان است .
تصاویری که به دست ما رسیده است بیانگر ساختمان های رژیم ساخته مهر است که این ساختمان ها جز مرگ گاه مردم ساکن این ساختمان ها بیش نبوده و نیست .

 فاجعه بزرگی در بخشی از کشورمان در حال رخداد است

az: Mahbobeh Hoseinpour
Marzieh Mana Namazi

دوستان عزیز مدتیست فاجعه بزرگی در بخشی از کشورمان در حال رخداد است . عمق این فاجعه چنان است که اگر بدانی و اقدامی نکنی بی گمان نشانه نداشتن انسانیت و بی شرافتی داننده آنست .


منطقه حمیدیان در شهر رشت از مناطق محروم و ضعیف این شهر با جمعیتی فراوان است . تنها مدرسه راهنمایی دخترانه این منطقه گرفتار باندی مخوف شده . این باند با استفاده از پسران 18 تا 20 سال دختران نوجوان کلاس هفتمی و هشتمی این مدرسه را به بهانه های زیاد اغفال و آنها را به خانه های امن خود برده از آنها فاحشه می سازند . سپس همین دختران نوجوان را با تهدید به انتشار فیلم و عکسی که در زمان تجاوز جنسی یا سوءاستفاده جنسی تهیه کرده اند وادار به تن فروشی می کنند . مکانی که این دختران نوجوان در آنجا به مشتریان عرضه می شوند خیابان نسترن در همین منطقه حمیدیان قرار دارد که از لحاظ عمق فاجعه بی شباهت به بازار برده فروشان داعش نیست . بازاری که کالای آن دخترکانی 13 و 14 ساله هستند . متاسفانه با تماسهای فراوان اهالی محل هنوز نیروی انتظامی بی غیرت و بی شرف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی انجام نداده و این تبهکاران به راحتی و با اسودگی خیال همچنان به کار پلید خود ادامه می دهند . از میان خودروها و موتور سیکلت های اعضای این گروه تنها دو مورد پلاک دارند . یک موتور سیکلت به شماره 127-82128 و یک پژو به شماره 39ص833 ایران 46 دارای پلاک هستند .
هموطنان عزیز در تمامی کشورهای دنیا سوءاستفاده جنسی یا حتی ارتباط جنسی با کودکان زیر 18 سال یک جنایت محسوب می شود ولی در کشور ما این فاجعه در جریان است . لطفن این متن را در گروه های مختلف پخش کنید شاید وجدان فردی که به اشتباه وارد سیستم این نظام اهریمنی شده بیدار شد و جلوی این جنایت را گرفت و دختران نوجوان دیگر را نجات داد .
نشانی این منطقه : رشت حمیدیان مدرسه عموپور – نشانی محل تجمع این باند و اغفال دختران نوجوان رشت حمیدیان خیابان نسترن
شمار ا به انسانیت تان و شرافت تان سوگند می دهم این متن را پخش کنید .

سازمان ملل قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت

سازمان ملل قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناختسازمان ملل قربانیان کشتار ۶۷ را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت
عدالت برای ایران، ۱۱ آبان ۱۳۸۶: در پی شکایت مریم اکبری منفرد، سازمان ملل متحد، دو تن از قربانیان کشتارجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخت.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست عدالت برای ایران رسیده است، ضمن پذیرش شکایت مریم اکبری منفرد درباره برادرش، عبدالرضا و خواهرش رقیه که از جمله هزاران زندانی سیاسی بودند که در سال ۶۷ اعدام شدند، از دولت ایران خواست تا درباره سرنوشت آن‌ها و محل دفن‌شان توضیح دهد.
براساس مقررات این نهاد بین‌المللی، تا زمانی که مقامات جمهوری اسلامی دلایل و جزییات اعدام و محل دفن عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد را به خانواده‌شان اعلام نکرده‌اند، پرونده آنها به عنوان ناپدیدشده قهری همچنان باز خواهد ماند.
مریم اکبری منفرد، شاکی این پرونده، خود پس از اعتراضات عاشورای سال ۱۳۸۸ بازداشت شد و اکنون نزدیک به ۸ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی، در زندان اوین محبوس است. وی هم اکنون قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن استان تهران به شمار می‌آید.
مریم اکبری منفرد یک سال پیش با تسلیم شکواییه‌ای رسمی به دادستانی تهران خواستار رسیدگی قضایی به پرونده اعدام غیرقانونی برادر و خواهر خود شد. مقامات قضایی تاکنون از رسیدگی به این شکایت سرباز زده‌اند و اکبری منفرد و خانواده‌اش را به قطع ملاقات، گشایش پرونده جدید و تبعید به زندان زاهدان تهدید کرده‌اند. پس از آن بود که وی از زندان، شکایت خود را به سازمان ملل متحد فرستاد.
عدالت برای ایران و کمپین حقوق بشر ایران در ویدئو “عدالت اجرانشده“، داستان زندگی و رنج‌های او و خانواده اش را به تصویر کشیده‌اند.
با به رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آن‌ها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

مریم اکبری منفرد در شکواییه خود نوشته بود: "برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد.
درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد."

برگشت

letzte Änderungen: 28.2.2021 11:33